Historia

Historia

W kategorii tej znajduje się szeroki wybór starannie i szczegółowo opracowanych ściennych map szkolnych do historii powszechnej oraz historii Polski. Tematyczny przekrój przez wszystkie epoki historyczne obejmuje: prehistorię, starożytność, średniowiecze, historię nowożytną i najnowszą (współczesną). Wszystkie mapy wzbogacone są o kalendarium wydarzeń, portrety postaci historycznych oraz ilustracje przybliżające życie codzienne i osiągnięcia danej epoki (naukowe, kulturalne i społeczne). Część tematów opracowana jest w postaci map i plansz przekrojowych.

Nowoczesną alternatywą dla map ściennych są mapy interaktywne, czyli multimedialne atlasy ćwiczeniowe z możliwością edycji, pozwalające tworzyć własne mapy, ćwiczenia i zadania.

 

Europa w latach 1919-1939 - mapa ścienna

Europa w latach 1919-1939 - mapa ścienna

Szkolna mapa ścienna przedstawiająca Europę w latach 1919-1939.

DUO Rzeczpospolita w XVII i XVIII wieku / Europa w pierwszej połowie XVIII wieku - dwustronna mapa ścienna

DUO Rzeczpospolita w XVII i XVIII wieku / Europa w pierwszej połowie XVIII wieku - dwustronna mapa ścienna

Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca Rzeczpospolitą w XVII i XVIII wieku. Rewers mapy pokazuje Europę do połowy XVIII w....

231,16 zł
1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe - (pakiet 2 cz.) - mapa ścienna

1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe - (pakiet 2 cz.) - mapa ścienna

Zestaw dwóch ściennych map / plansz szkolnych przedstawiających najważniejsze wydarzenia historii Polski w latach 966-2006, naniesione na oś czasu....

339,15 zł
Taśma czasowa z taśmą ćwiczeniową - ścienna plansza dydaktyczna

Taśma czasowa z taśmą ćwiczeniową - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna przedstawiająca taśmę czasową z taśmą ćwiczeniową.

204,92 zł
Starożytny Izrael od X do VI w p.n.e. (Stary Testament) - mapa ścienna

Starożytny Izrael od X do VI w p.n.e. (Stary Testament) - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ustanowiony za panowania Salomona rozkład terytorialny 12 plemion (pokoleń) Izraela. Skala 1: 270 000. Format 100 x 160 cm....

198,14 zł
DUO Starożytna Grecja - państwo i kultura - dwustronna mapa ścienna

DUO Starożytna Grecja - państwo i kultura - dwustronna mapa ścienna

Dwustronna mapa syntetycznie pokazująca złożony świat starożytnej Grecji, podziałów etnicznych, skomplikowanej polityki, burzliwych wojen i konfliktów, a także bogatej kultury, nauki, filozofii, sztuki i mitologii helleńskiej....

231,16 zł
DUO Starożytny Rzym - państwo i kultura - dwustronna mapa ścienna

DUO Starożytny Rzym - państwo i kultura - dwustronna mapa ścienna

Rozwój terytorialny Imperium Rzymskiego do II w. n.e.

231,16 zł
Europa wczesnośredniowieczna - mapa ścienna

Europa wczesnośredniowieczna - mapa ścienna

Mapa przedstawia Europę od VII w. do połowy X w. Obrazuje zmiany, które zachodziły za panowania dynastii Karolingów oraz podczas kształtowania się państw słowiańskich....

Polska pierwszych Piastów - mapa ścienna

Polska pierwszych Piastów - mapa ścienna

Mapa przedstawia Polskę za panowania Mieszka I i Bolesława I Chrobrego. W kartonach bocznych umieszczone są następujące mapy tematyczne: - Europa na przełomie X i XI w....

Ziemie polskie za Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego - mapa ścienna

Ziemie polskie za Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ziemie polskie za Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.

DUO Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów / Europa XIV-XV wiek - dwustronna mapa ścienna

DUO Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów / Europa XIV-XV wiek - dwustronna mapa ścienna

Dwustronna szkolna mapa ścienna przedstawiająca Polskę i Litwę za pierwszych Jagiellonów. Rewers mapy pokazuje Europę na przełomie XIV i XV w....

231,16 zł
DUO Rzeczpospolita po Unii Lubelskiej (XVI wiek)/ Europa XVI wiek - dwustronna mapa ścienna

DUO Rzeczpospolita po Unii Lubelskiej (XVI wiek)/ Europa XVI wiek - dwustronna mapa ścienna

Dwustronna szkolna mapa ścienna przedstawiająca Rzeczpospolitą po Unii Lubelskiej. Rewers mapy pokazuje Europę w XVI w. oraz wojny chłopskie w Niemczech....

231,16 zł
198,14 zł
DUO II Wojna Światowa 1939-41 / 1942-45 - dwustronna mapa ścienna

DUO II Wojna Światowa 1939-41 / 1942-45 - dwustronna mapa ścienna

Dwustronna szkolna mapa ścienna przedstawiająca Europę i świat w czasie II wojny światowej. Treść podzielona jest na dwa okresy wojny: lata 1939-41 oraz 1942-45....

231,16 zł
Europa po 1945 r. - mapa ścienna

Europa po 1945 r. - mapa ścienna

Szkolna mapa ścienna przedstawiająca Europę po roku 1945, skomplikowaną sytuację polityczną zaistniałą po drugiej wojnie światowej - podział na dwa bloki polityczne i "żelazną kurtynę"....

Unia Europejska i strefa Schengen (stan na 2016) -  mapa ścienna

Unia Europejska i strefa Schengen (stan na 2016) - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca aktualny stan Unii Europejskiej i strefę Schengen (stan na 2014 r.). Podział geopolityczny, instytucje, organizacje oraz dane statystyczne....

DUO UE / Historia integracji europejskiej - stan na 1 V 2004r. - dwustronna mapa ścienna

DUO UE / Historia integracji europejskiej - stan na 1 V 2004r. - dwustronna mapa ścienna

Aktualny na dzień 1 V 2004 podział geopolityczny Europy widziany przez pryzmat procesów zjednoczeniowych z zaznaczeniem najważniejszych Unijnych instytucji oraz Państw: Rady Europy, Grupy Wyszehradzkiej... Format: 160 x 120 cm....

144,06 zł
NATO - mapa ścienna

NATO - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca państwa należące do NATO.

1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe (960-1800) - ścienna plansza dydaktyczna

1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe (960-1800) - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna mapa / plansza szkolna przedstawiająca najważniejsze wydarzenia historii Polski w latach 966-1800, naniesione na oś czasu....

1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe (1800-2009) - ścienna plansza dydaktyczna

1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe (1800-2009) - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna mapa / plansza szkolna przedstawiająca najważniejsze wydarzenia historii Polski w latach 1800-2009, naniesione na oś czasu....

Powstanie i rozwój chrześcijaństwa - mapa ścienna

Powstanie i rozwój chrześcijaństwa - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca 2000 lat powstania i historii chrześcijaństwa, od pierwszych wspólnot, poprzez ekspansję po dominację polityczno-społeczno-kulturową....

Wielkie cywilizacje średniowiecza - kultura i sztuka - mapa ścienna

Wielkie cywilizacje średniowiecza - kultura i sztuka - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca wielkie cywilizacje i kręgi kulturowe średniowiecza: chrześcijaństwo, Bizancjum oraz islam....

Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 1 - prehistoria, starożytność, średniowiecze

Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 1 - prehistoria, starożytność, średniowiecze

Atlas wydany na trzech płytach zawiera 47 tematów, kilkaset wariantów map ćwiczeniowych, możliwość wpisywania własnych poleceń do każdej mapy ćwiczeniowej. Cechuje się prostą, intuicyjną obsługą, jest doskonałym uzupełnieniem map ściennych....

288,75 zł
Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 2 - nowożytność i XIX wiek

Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 2 - nowożytność i XIX wiek

Druga płyta atlasu historycznego obejmuje okres przełomu średniowiecza i odrodzenia oraz czasy nowożytne od wielkich odkryć geograficznych do końca XIX w....

288,75 zł
Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 3 - historia najnowsza XX wiek

Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 3 - historia najnowsza XX wiek

Trzecia płyta atlasu historycznego zawiera tematy z historii najnowszej od wybuchu I wojny światowej do współczesności....

288,75 zł
DUO Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II / Życie i dzieło Jana Pawła II - dwustronna mapa ścienna

DUO Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II / Życie i dzieło Jana Pawła II - dwustronna mapa ścienna

Dwustronna ścienna mapa szkolna do religii, etyki, historii i WOS-u przedstawiająca życie i dzieło papieża Jana Pawła II oraz jego pielgrzymki po świecie....

231,16 zł
198,14 zł
Drzewo genealogiczne i życiorys Kardynała Stefana Wyszyńskiego - ścienna plansza dydaktyczna

Drzewo genealogiczne i życiorys Kardynała Stefana Wyszyńskiego - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do religii, etyki, historii i WOS-u przedstawiająca drzewo genealogiczne i życiorys Kardynała Stefana Wyszyńskiego....

Palestyna za czasów Chrystusa - mapa ścienna

Palestyna za czasów Chrystusa - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca Palestynę za czasów Chrystusa.

Unia Europejska  - ścienna mapa gospodarcza

Unia Europejska - ścienna mapa gospodarcza

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca najważniejsze zagadnienia z gospodarki krajów tworzących Unię Europejską. W kartonach bocznych mapy PKB oraz gęstości zaludnienia....

Unia Europejska  - etapy rozszerzania - mapa ścienna

Unia Europejska - etapy rozszerzania - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca kolejne etapy rozszerzania Unii Europejskiej.

Unia Europejska  - procesy integracji (stan na 2013 r.) - mapa ścienna

Unia Europejska - procesy integracji (stan na 2013 r.) - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca procesy integracji Unii Europejskiej, struktury władzy, proces decyzyjny, budżet oraz walutę....

Księstwo Warszawskie w latach 1807-1815 - mapa ścienna

Księstwo Warszawskie w latach 1807-1815 - mapa ścienna

Ścienna mapa historyczna przedstawiająca Księstwo Warszawskie w latach 1807-1815.

136,50 zł
1000 lat kultury polskiej - od średniowiecza po barok

1000 lat kultury polskiej - od średniowiecza po barok

Ścienna plansza szkolna przedstawiająca najważniejsze wydarzenia, postaci oraz unikalne dzieła polskiej kultury na przestrzeni tysiąclecia. Część pierwsza przedstawia epoki: średniowiecze, odrodzenie i barok. ...

Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim (1815 r.) - mapa ścienna

Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim (1815 r.) - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ziemie polskie pod zaborami po Kongresie Wiedeńskim w 1815 r.

136,50 zł
Powstanie styczniowe 1863-1864 - mapa ścienna

Powstanie styczniowe 1863-1864 - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ziemie polskie w czasie Powstania styczniowego, największego polskiego zrywu niepodległościowego w XIX w....

136,50 zł
Powstanie listopadowe 1830-1831 - mapa ścienna

Powstanie listopadowe 1830-1831 - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ziemie polskie w czasie Powstania listopadowego i wojnę polsko-rosyjską 1830-1831....

136,50 zł
Starożytny wschód - pierwsze państwa - mapa ścienna

Starożytny wschód - pierwsze państwa - mapa ścienna

Bogato ilustrowana ścienna mapa szkolna przedstawiająca państwa starożytnego wschodu od XXIV do IV w. p.n.e.

Starożytny wschód - cywilizacje wielkich rzek i ich kultury - mapa ścienna

Starożytny wschód - cywilizacje wielkich rzek i ich kultury - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca społeczeństwa starożytnego wschodu, ich kultury, religie i rozwój pisma.

Powstawanie państwa Izrael - ścienna plansza dydaktyczna

Powstawanie państwa Izrael - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca powstawanie państwa Izrael.

Świat w okresie wielkich odkryć XV-XVI wiek - mapa ścienna

Świat w okresie wielkich odkryć XV-XVI wiek - mapa ścienna

Mapa przedstawia obraz świata w okresie wielkich odkryć geograficznych w XV-XVI w.

Świat w okresie wielkich odkryć XVII-XVIII wiek - mapa ścienna

Świat w okresie wielkich odkryć XVII-XVIII wiek - mapa ścienna

Mapa przedstawia świat w XVII-XVIII w. Przedstawiono na niej trasy najważniejszych podróży odkrywczych tego okresu oraz ekspansję państw kolonialnych....

Powstania śląskie - mapa ścienna

Powstania śląskie - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca w czytelny sposób ten złożony i przełomowy okres historii Śląska, jakim były kolejne trzy powstania i plebiscyt na Górnym Śląsku....

Rewolucja neolityczna - początki cywilizacji - mapa ścienna

Rewolucja neolityczna - początki cywilizacji - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca przełomowe zdobycze rewolucji neolitycznej, bogato ilustrowane oraz czytelnie naniesione na oś czasu. Narodziny rolnictwa, udomowienie zwierząt, osiadły tryb życia oraz opanowanie pierwszych rzemiosł doprowadziły do powstania pierwszych społeczności, a później państw. ...

Rejony konfliktów na świecie w latach 1990-2011 - mapa ścienna

Rejony konfliktów na świecie w latach 1990-2011 - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca najważniejsze konflikty, które miały miejsce na świecie w latach 1990-2011, ich zasięgi i podłoże....

Rozbicie dzielnicowe Polski - mapa ścienna

Rozbicie dzielnicowe Polski - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca kolejne etapy rozbicia dzielnicowego Polski w latach 1138-1206. W kartonach bocznych umieszczone są mapy tematyczne....

Europa w XII-XIII wieku. Imperium mongolskie w XIII wieku - mapa ścienna

Europa w XII-XIII wieku. Imperium mongolskie w XIII wieku - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca Europę w XII-XIII w. oraz rozwój imperium mongolskiego w XIII w. W kartonie bocznym znajduje się mapa pt. Anglia w czasach Plantagenetów....

I Wojna Światowa 1914-16 - mapa ścienna

I Wojna Światowa 1914-16 - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca Europę i Bliski Wschód w czasie I wojny światowej lata 1914-16.

I Wojna Światowa 1917-18 - mapa ścienna

I Wojna Światowa 1917-18 - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca Europę i Bliski Wschód w czasie I wojny światowej lata 1917-18.

Rzeczpospolita w okresie rozbiorów (1772-1795) - mapa ścienna

Rzeczpospolita w okresie rozbiorów (1772-1795) - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca Rzeczpospolitą w okresie rozbiorów. Rewers mapy pokazuje Europę w latach 1789-1795....

Europa w latach 1789-95 / Francja w okresie rewolucji - mapa ścienna

Europa w latach 1789-95 / Francja w okresie rewolucji - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca Europę w latach 1789-1795 oraz Francję w okresie Wielkiej Rewolucji.

Polska w latach 1919-1939 - mapa ścienna

Polska w latach 1919-1939 - mapa ścienna

Szkolna mapa ścienna przedstawiająca Polskę w latach 1919-1939 (II Rzeczpospolitą)

 Multimedialny ćwiczeniowy atlas do religii

Multimedialny ćwiczeniowy atlas do religii

Multimedialny ćwiczeniowy atlas do religii zawiera 11 tematów z historii chrześcijaństwa, poczynając od starożytnego Izraela i Starego Testamentu, a kończąc na życiu i dziele papieża Jana Pawła II....

136,50 zł
Bogowie Grecji i Rzymu - ścienna plansza dydaktyczna

Bogowie Grecji i Rzymu - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do historii przedstawiająca ilustracje i opisy najważniejszych bogów z greckiej i rzymskiej mitologii. ...

System władzy w Polsce - ścienna plansza dydaktyczna

System władzy w Polsce - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do historii przedstawiająca system władzy w Polsce.