Plansze - biologia ogólna

Plansze - biologia ogólna

W dziale tym znajdują się dydaktyczne plansze ścienne poświęcone zagadnieniom genetyki, ewolucji, systematyki oraz budowy komórkowej organizmów.

Dwustronna ścienna plansza szkolna przedstawiająca główne typy komórek i ich budowę w rzucie trójwymiarowym. ...
DUO Komórki - jednostki życia -  ścienna plansza dydaktyczna

DUO Komórki - jednostki życia - ścienna plansza dydaktyczna

205,78 zł
Do koszyka